De Delfly van TU Delft kan zelfstandig obstakels ontwijken - Apparata