De Nederlandsche Bank waarschuwt voor Bitcoin

De Nederlandsche Bank waarschuwt voor Bitcoin
Bitcoin, Litecoin, Peercoin en namecoin. Het zijn allemaal relatief nieuwe valuta, ze bestaan alleen op het internet en overheden dan wel centrale banken hebben er geen grip op. De Nederlandsche Bank vindt echter dat er zóveel risico’s aan kleven, dat het tijd werd voor een consumentenwaarschuwing.

Bitcoins, wie is er niet rijk mee geworden. Maar voor deze, en andere, virtuele valuta’s is geen centraal uitgiftepunt waar toezicht op wordt gehouden. Hetzelfde geldt voor de ondernemingen die er in handelen. Ook de wispelturige wisselkoers ziet de DNB als iets om de consument voor te waarschuwen:

“Op dit moment is de stand van zaken als volgt: virtuele valuta’s vallen buiten de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft). DNB houdt zodoende geen toezicht op deze virtuele valuta’s. Evenmin houdt zij toezicht op ondernemingen die hierin handelen. DNB wijst erop dat consumenten zich hiervan bewust moeten zijn en zich dienen te realiseren welke risico’s zij lopen wanneer zij valuta’s als bitcoin aanschaffen.”

Depositogarantiestelsel

Mocht je je geld aan Bitcoins verliezen als de koers in elkaar klapt, dan kan je ook geen aanspraak maken op het depositogarantiestelsel dat bepaalde tegoeden van rekeninghouders garandeert van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen, aldus DNB.

“De wisselkoers is volatiel en er is geen centrale uitgever die door consumenten waar nodig aansprakelijk kan worden gesteld. Ook is het depositogarantiestelsel niet van toepassing.”

Laten wij daar nog een waarschuwing aan toevoegen: bewaar je Bitcoins of soortgelijke virtuele currencies niet in een online portemonnee, maar op je computer. Dat is ook zeker niet zonder gevaren, maar je bent wel minder vatbaar voor hackers en hoeft je geen zorgen te maken dat de andere partij je Bitcoins verliest, failliet gaat, of ze in beslag worden genomen. Zorg er echter wel voor dat je je gegevensdrager niet per ongeluk wegsmijt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *