'EA ontsloeg topman om weigeren van microtransacties' - Apparata