Een nieuwe MacBook of overstappen naar Windows? - Apparata