FBI-directeur geeft onder ede toe: zaak schept precedent - Apparata