Fittie: Huawei is het zat en daagt de V.S. openbaar uit - Apparata