‘Kernafval Borssele kan in 100% energie van Nederland voorzien’

Volgens RePlanet, een groep NGO’s die streven naar een duurzame toekomst, kan het nu in Borssele opgeslagen kernafval Nederland voor duizend jaar in energie voorzien.

kernafval
De COVRA-opslagloods in Borssele voor laagradioactief kernafval doet ook dienst als kunstopslag voor de Zeeuwse musea. Bron: COVRA

Energie uit verarmd uranium

Anders dan “gewoon” afval, kan er uit het meeste kernafval energie op worden gewekt. Dat zit als volgt. Alle kernenergie wordt op dit moment opgewekt met behulp van één element: uranium. Thoriumreactoren zijn volop in onderzoek en ook uit thorium kan kernenergie op worden gewekt. Maar op dit moment zijn er alleen uraniumreactoren commercieel in gebruik.

Natuurlijk voorkomend uranium bestaat voor 0,72 procent uit het splijtbare uranium-235 en voor de overige 99,3 procent uit het “vruchtbare” uranium-238. In bijvoorbeeld Borssele wordt verrijkt uranium (rond de 5 procent U-235) gebruikt. Bij de winning van uranium-235 uit uranium, blijft het “verarmde” U-238 achter.

U-238 is zeer zwak radioactief: sinds het ontstaan van de aarde is de helft uit elkaar gevallen. Maar toch is dit volgens de moderne strenge eisen nog ongewenst, de reden dat alle verarmde uranium dat uit de opwerkingsfabriek Urenco in Almelo vrij is gekomen, opgeslagen wordt in een loods als “kernafval”. Verreweg het grootste gezondheidsgevaar van uranium-238 zit hem in de (chemische) giftigheid van uranium. Deze giftigheid is overigens veel lager dan die van lood.

Kweekreactoren op kernafval

Uit uranium-238 is net zoveel energie te halen als uit uranium-235, maar dan is een speciaal type reactor nodig. Een kweekreactor. Als uranium-238 namelijk een neutron absorbeert, verandert het in plutonium-239. Deze isotoop is net als uranium-235 splijtbaar en levert zo veel energie op.

Kweekreactoren produceren extra veel neutronen, zodat het uranium-238 in de splijtstof wordt getransmuteerd in plutonium-239, die weer splijt en zo veel energie oplevert. Zo kan je bijna alle energie in uranium benutten om elektriciteit en warmte op te wekken. Als we honderd maal zoveel energie uit uranium op kunnen wekken dan nu het geval is, wordt ook de winning van uranium uit zeewater zeer interessant.

Kernafval verandert in duizend jaar gratis energie

Op die manier kan er veel meer energie uit uranium worden gehaald dan nu. Als je een kilo uranium in zijn geheel splijt, komt er zo’n 24 miljoen kilowattuur aan energie vrij. In Nederland verbruiken we jaarlijks rond de 120 miljard kWh. Dan is een rekensommetje snel gemaakt.

In totaal is er bij COVRA in Borssele zo’n 48.000 ton herbruikbaar kernafval opgeslagen. Hiermee kan volgens berekeningen van ReGreener zo’n duizend jaar in de totale energiebehoefte van Nederland worden voorzien. Niet alleen elektriciteit. ALLE energie. Dat ook nog eens geheel uitstootvrij, immers alle materialen bevinden zich al in Nederland. Hiermee zou Nederland in één klap met vlag en wimpel slagen qua duurzaamheidsdoelstellingen. Wel vereist de bouw van een of meerdere kweekreactoren een eenmalige investering van enkele miljarden.

Populariteit kernenergie groeit sterk

Kernenergie kent vurige liefhebbers en felle tegenstanders. Een middenweg lijkt er niet te zijn. Het zal je als lezer niet verrassen, schrijver dezes hoort bij de eerste groep. Hoe meer kerncentrales, hoe beter. Kernafval is geen probleem, maar een waardevolle grondstof.

Op dit moment is er in Nederland maar één aanbieder die kernenergie aan consumenten aanbiedt. Dat is Atoomalliantie. Steeds meer mensen, die moe zijn van de eindeloze greenwashing van andere aanbieders, zien in dat kernenergie een schoon, duurzaam alternatief is voor fossiel en bijvoorbeeld overlastgevende windturbines, die schadelijke effecten hebben op trekvogels en zeedieren. Vermoedelijk verklaart dit de groeiende populariteit van deze aanbieder van duurzame energie.

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *