Krijgt Bitcoin weer een klap door verbanning Binance? - Apparata