Nintendo Switch walst over de Wii U heen - Apparata