OpenAI ontwikkelt betaalde versie ChatGPT Professional

De interesse voor ChatGPT is zo groot, dat OpenAI nu op zoek is naar een inkomstenbron om de serverkosten te kunnen betalen.

OpenAI

Stormachtige disruptie, maar wel duur om te hosten

In de minder dan twee maanden dat ChatGPT publiek is, werden heel wat dingen, vanaf huiswerk tot ons gevoel voor wat uniek menselijk is, en wat voor nut wij mensen hebben, totaal op hun kop gezet. Uit een onderzoek bleek, dat zelfs advocaten zich mogelijk binnen 18 maanden behoorlijk zorgen moeten maken.

De wereldwijde interesse voor ChatGPT is ongekend. Maar het kost OpenAI wel veel geld om alle serverruimte te huren in de cloud. Omgerekend kost het enkele centen per chat. Daarom werkt OpenAI nu aan een verdienmodel, zodat je als internetgebruiker voor een paar cent per keer ChatGPT kan raadplegen.

De voordelen van ChatGPT Professional

Open-AI noemt de betaalde versie van ChatGPT voorlopig ChatGPT Professional. De bedoeling is dat deze versie altijd snel toegankelijk is. Ook als de gratis gebruikers te maken hebben met overbelasting van het netwerk. Daarnaast kan GPT Professional gebruikt worden als chatbot. Verder kan je een twee keer zo groot aantal verzoeken per dag aan ChatGPT sturen, als niet betalende gebruikers kunnen.

bedriegen met ChatGPT
Scholen raken helemaal gefrustreerd door het massale misbruik van ChatGPT door leerlingen

Beperkte openingsstelling

Op dit moment is ChatGPT Professional niet voor iedereen toegankelijk. Geïnteresseerden kunnen zich hier voor de wachtlijst aanmelden. Het lijkt erop dat OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, deze service opzet om mee te experimenteren, zodat in een later stadium grote volumes aan klanten bediend kunnen worden.

Vragen die bij de aanmelding worden gesteld zijn dingen als: wat is het meest waardevolle waar je voor gaat gebruiken? En: wat is maximale prijs per maand die je ervoor over hebt om het te gebruiken?

Nieuwe tweedeling tussen de haves en have-nots?

In eerste instantie heeft OpenAI ervoor gekozen om iedereen toegang te blijven verlenen. Zij het, dat betaalde klanten betere en snellere toegang krijgen. Dit laatste is op zich ethisch gezien prima te verdedigen.

Bedenkelijker is het dat Bill Gates een stevige vinger in de pap heeft bij Open AI. De steenrijke Microsoft miljardair staat bekend om zijn grote afkeer tegen alles wat gratis is, vooral open source software. Het is daarom helaas niet denkbeeldig, dat de toegang tot ChatGPT straks alleen betaald is. Dus geniet ervan, zolang het nog kan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *