Party Animals Groningen tegen stadswifi wegens straling

Wifi hotspot
De boomknuffelaars van de Partij voor de Dieren in Groningen zijn in opstand gekomen tegen de aanleg van een grootschalig wifi-netwerk.

Het bedrijf Bullseye Wifi had de intentie om het netwerk uit te rollen, maar de Party (for the) Animals denkt daar heel anders over. Het netwerk zou namelijk schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de plaatselijke kastanjepopulatie en in strijd zijn met de gemeentelijke regeltjes.

De schriftelijke vragen werden afgelopen week naar het college van Burgemeester en Wethouders gestuurd, naar aanleiding van een persbericht van de Bullseye WiFi. In dat bericht werd melding gemaakt van het feit dat het bedrijf 36 steden in het centrum zal voorzien van een gratis wifi netwerk, waaronder Groningen.

De fractievoorzitter van de Groningse Partij voor de Dieren spreekt in zijn brief aan de lokale politici over de risico’s van de straling: “De Partij voor de Dieren is echter niet bang voor een beetje controverse en vindt het gezien de ontwikkelingen tijd worden om het onderwerp opnieuw aan de orde te stellen.”

Tevens stellen de grasspriettellers dat de straling van de wifi-antennes de bomen in de stad aantast. De kastanjes zouden ziek worden van al die onzichtbare eentjes en nulletjes. De PvdD wijst zelfs op een volslagen irrelevant artikel uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Let op, daarin staat het volgende: “Het is in een voor publiek toegankelijk park of plantsoen of in bij de gemeente in onderhoud zijnde groenstroken, grasperken of bloembakken verboden enige schade toe te brengen aan een boom of een bloem- of heesterperk, dan wel aldaar bloemen te plukken”.

De partij roept aan de hand van dit artikel, en nog wat andere zinloze argumenten, het college nu op om te onderzoeken of de uitrol van het betreffende netwerk voorkomen kan worden. Schitterend, nog meer belastinggeld zinloos over de balk smijten in tijden van crisis, omdat een stel groene fanaten bang zijn voor een technologische service ten behoeve van de lokale gemeenschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *