'PowerPoint uit 2006 toont hoe Volkswagen sjoemelde' - Apparata