Samsung topman gaat de bak in voor omkoping - Apparata