Tien skills waarmee jij het AI-tijdperk kan overleven

GPT-4 is angstwekkend goed. Deze kunstmatige intelligentie is in staat om in een minuut een browsergame te programmeren, een rapport te schrijven of een stukje te schrijven. En dit is nog maar het begin, want de slimste mensen ter wereld zijn nu bezig steeds betere AI’s te bouwen.

Is er voor ons mensen nog een plekje? Het antwoord: ja, als je over tien nuttige skills beschikt. Welke? We vroegen het GPT-4 zelf, en maken wat kritische kanttekeningen.

Emotionele intelligentie wordt als eerste genoemd. In veel opzichten terecht. Mensen zijn nog steeds, beter dan Al’s, in staat om zich in te leven in een ander. Al maakt wat dat betreft kunstmatige intelligentie de nodige vorderingen. Zo was GPT 3.5 al in staat om van een tweet te beoordelen of deze positief of negatief was.

Juist bij creativiteit als unieke menselijke vaardigheid, kan je je vraagtekens stellen. Dall-E en Midnight Journey scoren behoorlijk goed wat betreft creativiteit. Dall-E won een wedstrijd voor illustratoren. De uiteindelijke versie van GPT-4, die nog niet publiekelijk toegankelijk is, kan al door het zien van een plaatje met ingrediënten, recepten opnoemen die hiermee bereid kunnen worden.

Met deze AI-gegenereerde afbeelding won Jason Allen de eerste prijs in de Colorado State Fair. Kunstenaars zijn erg verontrust. Zo uniek is creativiteit als skill dus niet.

Kritisch denken is dan wel weer heel belangrijk. Waarschijnlijk worden AI’s, natuurlijk met de beste bedoelingen, voorzien van allerlei beveiligingen waardoor hun oordeel gekleurd is en op onvoorspelbare manier wordt bijgestuurd. Kritisch denken is dan juist wel weer een eigenschap, waarmee je wat minder populair wordt in de groep. Mensen willen graag niet horen dat je het niet met ze eens bent.

Beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie ook wel het beroemde vingertoppengevoel, is een typisch menselijke vaardigheid die waardevoller wordt dan ooit. Omdat we niet de controle aan AI over willen laten, zullen er altijd mensen moeten zijn die de uiteindelijke beslissingen nemen. En daarvoor is deze skill essentieel.

Het vermogen om je snel aan te passen is inderdaad heel belangrijk, omdat nu de veranderingen elkaar razendsnel opvolgen. Toen de futuroloog Alvin Toffler een halve eeuw geleden zijn boek Future Shock schreef, gingen de veranderingen veel langzamer dan nu, en toen waren die al voor veel mensen overweldigend. Vergeleken met toen, is de tijd van nu een achtbaan, waardoor deze skill zeer waardevol is.

Onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt beschikt over twee sterke skills die nu belangrijker zijn dan ooit: data-geletterdheid en kritisch nadenken. Sociale intelligentie is dan wel weer een dingetje, maar het gebrek daaraan maakt hem juist erg goed als onafhankelijk Kamerlid.

Data-geletterdheid is het vermogen om te begrijpen wat data en getallen werkelijk betekenen. Nu we overal werkelijk dood worden gegooid met data, en allerlei belangengroepen graag met getalletjes strooien, is het belangrijker dan ooit om onderscheid te kunnen maken tussen relevante en irrelevante data. Oefen deze skill dus goed. Je gaat er veel aan hebben.

Technische expertise om goede AI-systemen te kunnen bouwen, is technische expertise inderdaad zeer gewild. Enkele jaren geleden werden er in Silicon Valley voor toppers op AI-gebied salarissen betaald die in de buurt kwamen van die van profsporters. Er zal de komende jaren veel werk zijn mensen die weten hoe ze AI kunnen inzetten in bedrijven en andere organisaties, en de beperkingen en mogelijkheden begrijpen.

Cybersecurity wordt nu belangrijker dan ooit. De eerste criminelen die kunstmatige intelligentie inzetten om bij systemen in te breken zijn al betrapt. Door de explosie van kunstmatige intelligentie zullen dit er steeds meer worden. Dit is een voortdurende wapenwedloop en er is grote vraag naar deskundigen op dit terrein.

Samenwerken is een blijft een steeds belangrijker skill. Juist werk dat je met een team doet is moeilijk te automatiseren. Oefen je vermogen om samen te werken dus, zowel met mensen als met AI. Deze vaardigheid is essentieel in de maatschappij van de toekomst.

De komst van AI brengt veel ethische vragen met zich mee. En daarmee behoefte aan Ai-ethici, vooral in complexe organisaties als zorginstellingen, overheden en grote bedrijven. Wanneer kunnen we iets aan een Ai overlaten en wanneer aan een mens? Wie is er verantwoordelijk als er iets mis gaat? Wanneer kunnen we bij een AI spreken over een mensachtig bewustzijn?

En misschien de belangrijkste skill wordt: je verplaatsen in de leefwereld van een gemiddelde mens. Een Ai is een lichaamsloze intelligentie, die geen honger, angst, hebzucht of seksuele aandrang kent. Wij mensen hebben die natuurlijk wel. Wij zullen wat dat betreft ons makkelijker kunnen inleven in een mens van vlees en bloed, die elke dag op de elektrische fiets naar werk of school gaat, dan een Ai dat kan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *