Valve Steam Deck is een handheld voor PC-gamers - Apparata