Verkeersveiligheidscoalitie roept overheid en politiek op verkeersveiligheid te verbeteren

Deze oproep van de Verkeersveiligheidscoalitie is een reactie op de diverse rapporten over verkeersveiligheid, die gedeeld zijn met de Tweede Kamer. Eén van de belangrijke bevindingen is dat de maatschappelijke kosten voor verkeersonveiligheid jaarlijks 27 miljard bedragen. Dit bedrag is veel hoger, dan vooraf gedacht.

Nederland heeft als ambitie voor 2050: nul verkeersslachtoffers. Toch blijkt deze ambitie te vrijblijvend voor de politiek en overheid. De politiek moet ingrijpen.

Cijfers fietsongevallen in Nederland

Nederland was jarenlang één van de meeste verkeersveilige landen wereldwijd. Deze internationale koppositie is in de afgelopen decennium kwijtgeraakt. Het aantal fietsers dat ernstig gewond is geraakt bij een ongeluk, is in de afgelopen tien jaar toegenomen met een derde. Dit blijkt uit onderzoek van kenniscentrum VeiligheidNL. Bijna 50% van deze ongevallen waren fietsslachtoffers, ouder dan 55 jaar. Het gaat vooral om eenzijdige fietsongelukken. Eigen gedrag was de grootste oorzaak, zoals rem- of stuurfouten.

Ook jongeren, tussen de 12 en 17 jaar, hebben ernstige verwondingen opgelopen bij ongelukken met de fiets. De populariteit van de elektrische fietsen – fietsen met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur – lijken een rol te spelen. Het voorkomen van ongelukken is essentieel.

Top 10 om verkeersveiligheid te verbeteren

De Fietsersbond heeft, samen met de Verkeersveiligheidscoalitie en enkele tientallen maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen, een top 10 opgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze 10 punten, worden hieronder aan je toegelicht:

Snelheid van auto moet omlaag

Om het aantal fietsers die omkomen in het verkeer door een botsing met een auto te laten dalen, is het belangrijk dat de snelheid van auto’s wordt verlaagd. Advies is om een maximumsnelheid in te voeren van 30 kilometer per uur in de bebouwde kom en 60 kilometer per uur daarbuiten.

Zorgen voor goede infrastructuur fietspaden

Zoals eerder genoemd, zijn de meeste fietsongelukken eenzijdige ongevallen. Naast rem- of stuurfouten, wordt ook de slechte infrastructuur genoemd als één van de grote oorzaken voor dit type ongevallen. Fietspaden moeten breed genoeg zijn, er moet een goede berm aanwezig zijn, betere belijning, geen hoge stoepranden en paaltjes moeten worden weggehaald.

Verkeersstromen gescheiden houden

Zorg ervoor dat bijvoorbeeld een vrachtwagen geen fietsers tegenkomen. Het is hierbij belangrijk dat hoofdfietsroutes worden gescheiden van autoroutes.

Druk van auto’s minimaliseren

Om ongevallen tussen auto’s en fietsers te voorkomen, is het belangrijk dat autoverkeer wordt geminimaliseerd. Vooral op plekken bij bijvoorbeeld scholen, kinderopvang of in de stad. Kinderen en volwassen kunnen zo veiliger op stap.

Weggebruik voor iedereen

Waar nu vooral wegen worden ontworpen voor automobilisten, is het advies om te beginnen bij wandelaars en fietsers. Met name aandacht hebben voor kwetsbare weggebruikers, zoals kinderen, ouderen en mensen met een beperking, zouden voorop moeten staan.

Optimaliseren van onderhoud wegen

Een kuil in de weg, tegels die losliggen of boomwortels die het wegdek scheef maken. Maar ook gladde wegen en het niet herstellen van schade door vorst. Allemaal situaties waarbij fietsongelukken veroorzaakt worden door slecht onderhoud van wegen. Betere onderhoud van de wegen, zou een groot deel van fietsongelukken moeten voorkomen.

Fietsers inhalen

In Frankrijk moeten automobilisten één meter afstand houden van fietsers in de bebouwde kom. Daarbuiten geldt een afstand van 1,5 meter. Dit staat aangegeven in de Code de la route. In Nederland hebben wij niet zo een regel over minimumafstand tussen fietsers en automobilisten bij het inhalen. Er wordt geadviseerd ruimer inhalen op te nemen in de Nederlandse verkeerswet.

Richtlijnen voor gemeente of provincie

Momenteel mag een gemeente of provincie zelf bepalen hoe een weg eruit ziet. Hier zijn geen vaste regels voor opgesteld. Wel heeft de CROW richtlijnen voor inrichting. Grotendeels worden deze richtlijnen opgevolgd. Toch is dit niet altijd het geval. Om de verkeersveiligheid te vergroten is het advies, om alleen bij een goede motivatie te mogen afwijken van de richtlijnen voor het ontwerpen van een weg.

Betere registratie fietsongevallen

Een betere registratie van fietsongevallen en onderzoek naar de oorzaken hiervan, is nodig. Ondanks de cijfers waarover wij beschikken, blijken dit er nog veel meer te zijn. Door slechte registratie is er geen exact aantal fietsongevallen te noemen. Hier moet verandering in komen, al dus de Fietsersbond.

Fietseducatie als recht en fietsvaardigheid vergroten

Er wordt gezegd: fietsen verleer je nooit. Maar wat als je nog nooit goed hebt leren fietsen? De Fietsersbond zet zich in om fietseducatie als recht te maken. Ook het stimuleren van goede verlichting op je fiets, onderhoud aan remmen, en het rekening houden met andere verkeersdeelnemers, behoren tot het vergroten van fietsvaardigheid.

Ben je op zoek naar goede verlichting voor op je fiets? Bekijk dan eens de XLC Verlichtingssets. Deze werken op batterij. Liever verlichting die werkt op een accu? Bekijk dan eens de AXA Greenline 1-Led.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *