Google wéér onderzocht voor machtsmisbruik - Apparata