De waarheid over 5G: feiten tegenover angst

Dit jaar is het mobiele 5G-netwerk geïntroduceerd, wat heeft geleid tot aanzienlijke ophef, talloze vragen en zelfs protesten. Wetenschappers beweren dat 5G schadelijk is voor de gezondheid en dat het diverse nadelige gevolgen kan hebben. Maar is dit werkelijk het geval? In dit artikel lees je de ware feiten achter 5G en de werkelijke impact ervan op je gezondheid.

Introductie van 5G

Generatie 5 van het mobiele internet is aanzienlijk sneller dan 4G. Dit resulteert in vlotte prestaties, zelfs op drukke locaties. Voorafgaand aan de introductie van 5G waren er zowel voor- als tegenstanders onder wetenschappers. Sommigen beweren dat onze blootstelling aan elektromagnetische straling zou toenemen, terwijl anderen juist stelden dat blootstelling zou afnemen. 

Niettemin is het belangrijk op te merken dat het mobiele netwerk moet voldoen aan blootstellingslimieten. Dit betekent dat de cumulatieve sterkte van alle elektromagnetische velden onder de vastgestelde blootstellingslimiet moet blijven. Zolang aan deze norm wordt voldaan, zijn er geen negatieve gezondheidseffecten te verwachten. In Nederland wordt voldaan aan deze norm. Zo ook bij het gebruik van 5G.

Gevaarlijke straling echt zo gevaarlijk?

Bij de introductie van 5G waren er veel tegenstanders vanwege de vermeende straling van 5G-telefoons en zendmasten. Als protest werden in het begin van 2020 zelfs zendmasten in brand gestoken. Enkele jaren later kunnen we echter concluderen dat deze zorgen ongegrond waren, aangezien er geen bewijs is dat de straling gevaarlijk is. De straling kan hoogstens een lichte opwarming veroorzaken.

Om deze warmte te ervaren, moet je dicht bij een zender staan. Op een afstand van 20 meter daalt de straling met een factor vier. Sommige tegenstanders beweren dat de straling ook kanker kan veroorzaken. Er zijn inderdaad studies uitgevoerd door het Amerikaanse instituut NTP, maar niet alle dieren in deze onderzoeken werden ziek. De stralingsniveaus die deze dieren ervaren waren veel hoger dan wat wij als mens in het dagelijks leven ervaren. Uit onderzoek blijkt dat dit eerder biologische effecten heeft dan daadwerkelijke gezondheidseffecten.

Hoe zit dat met DNA beschadigen?

Straling kan schade toebrengen aan een DNA-molecuul. Een DNA-molecuul bestaat uit atomen die door straling een elektron kunnen verliezen. Als gevolg van de opgenomen energie kan het atoom zich losmaken van de atoomkern, waardoor er een positieve lading ontstaat. Door het atoom dat zich losmaakt ontstaat er een elektronentekort en wordt er een negatieve lading gecreëerd. De negatieve lading kan dan leiden tot beschadiging van het DNA-molecuul.

Het is echter belangrijk op te merken dat dit alleen gebeurt wanneer het lichaam wordt blootgesteld aan hoge niveaus van straling. Deze niveaus zijn vergelijkbaar met die van een nucleaire ramp of een ontplofte kernbom. In het geval van straling van het 5G-netwerk hoef je je echter geen zorgen te maken. Dit niveau van straling is niet krachtig genoeg om schade aan je DNA-molecuul te veroorzaken.

Complottheorie

Toen 5G werd geïntroduceerd ontstond er een complottheorie die beweerde dat 5G verantwoordelijk was voor de verspreiding van het coronavirus. Inmiddels kan er met absolute zekerheid gezegd worden dat deze theorie volledig ongegrond is. De oorsprong van COVID-19 is te herleiden naar een virus dat afkomstig is van dieren.

Kort samengevat, kunnen we terugblikken op de opmerkelijke ideeën die mensen hadden over 5G. Uit onderzoek is gebleken dat straling geen gevaar vormt voor de mens en dat de opkomst van COVID-19 niets te maken had met 5G. Het enige wat 5G doet, is een veelbelovende en snelle toekomst bieden voor de digitale wereld waarin we leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *