‘Inlichtingendiensten moeten online alles kunnen aftappen’

'Inlichtingendiensten moeten online alles kunnen aftappen'
U dacht dat de NSA-perikelen een Amerikaans verschijnsel waren? Wacht maar totdat de bevoegdheden van de AIVD en de MIVD dusdanig worden uitgebreid zodat AL het internetverkeer ongebreideld kan worden afgetapt. Iets dat vandaag door een overheidscommissie wordt geadviseerd aan de regering.

Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten

Deze commissie is ingesteld om te kijken of de bevoegdheden van inlichtingendiensten moeten worden verruimd. De AIVD mag nu bijvoorbeeld alleen verkeer onderscheppen dat via de ether gaat of gerichte taps plaatsen. Niet meer van deze tijd, aldus de commissie Dessens, en schrijft de overheid voor om ze ongericht toegang te geven tot kabelnetwerken:

“Door de explosieve groei van internationale kabelnetwerken wordt het steeds belangrijker dat de diensten ook het kabelgebonden internetverkeer kunnen verkennen en analyseren in het belang van de nationale veiligheid’”

Dit zou betekenen dat de AIVD en de MIVD vrijwel al het internetverkeer kan onderscheppen, mogen aftappen en door deze data kan grasduinen. Uiteraard onder het mom van ‘nationale veiligheid’. Willen ze dit doen, dan is er wel toestemming van minister Plasterk of minister Hennis-Plasschaert nodig. Deze passage staat daarover in het rapport

“De evaluatiecommissie beveelt aan om in de wet te regelen dat de AIVD en de MIVD bij het onderscheppen van data- en telecommunicatieverkeer voor iedere stap toestemming van hun minister moet hebben.”

Wie controleert de controleurs?

In de commissie wordt aanbevolen dat de inlichtingendiensten wel onder strenger toezicht komen te staan. Hiervoor is de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) weer verantwoordelijk. Pluspuntje (zo lijkt het althans) is dat het advies van de CTIVD binden is. “Als de CTIVD vindt dat een bepaalde onderzoeksbevoegdheid niet ingezet mag worden, dan moet die inzet direct gestaakt worden. Gegevens die al verzameld zijn, moeten worden vernietigd,” aldus het rapport.

Nu is het aan de regering om te bepalen in hoeverre ze het oordeel van de commissie Dessens overnemen, en in welke mate de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten wordt aangepast. Maar dát die wet aangepast zal worden zodat de AIVD ongebreideld het Nederlandse internetverkeer kan gaan monitoren, dat lijkt onafwendbaar.

Nou, vrij internet, het was leuk je gekend te hebben.

Eén reactie

  1. Ik ben toch wel benieuwd waar deze ‘noodzaak’ nu vandaan komt.

    Overigens: ‘Gegevens die al verzameld zijn, moeten worden vernietigd’ een backupje kun je altijd bij de NSA opvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *