InterCOP: Een internationale samenwerking tegen cybercrime

De officiële kick-off van InterCOP is van start gegaan op 15 juni 2023. Na een conferentie in Lissabon, die werd georganiseerd door een Nederlandse eenheid, hebben 27 landen, waaronder dus ook Nederland, besloten om samen te gaan werken tegen online cybercrime. De naam betekent: International Cybercrime Offender Prevention. Het doel van deze samenwerking is het uitwisselen van kennis. Maar ook het voorkomen van cybercrime door profielen te schetsen van jongeren die mogelijk de fout in gaan. 

Wat is cybercrime en wat gaat InterCOP aan online criminaliteit doen? Je leest het in dit artikel.

Wat houdt Cybercrime precies in?

Cybercrime zijn misdaden die online plaatsvinden. Dit kunnen verschillende dingen zijn. Een veel voorkomende is het plaatsen van een virus op iemands computer. Een virus verstoort de werking van de computer, waardoor de computer kan beschadigen of bestanden verwijderd worden. Een andere veelvoorkomende cybercrime is phishing, waarbij de overtreders als het ware gaan ‘vissen’ naar persoonlijke gegevens. Dit wordt vaak vermomd als een mailtje van de bank, waarbij je bepaalde gegevens moet invullen of een belletje waarbij ze proberen om je pincode te krijgen. 

Maar cybercrime kan ook op een veel grotere schaal gebeuren, bijvoorbeeld met een DDoS-aanval. Hierbij zorgen hackers dat de servers van een instantie helemaal overbelast raken, waardoor ze onbruikbaar worden. Het plaatsen van een virus of het verkrijgen van iemands persoonlijke gegevens is vrij onschadelijk in vergelijking met een DDoS-aanval, in de zin dat het vaak op één persoon is gericht en om een relatief kleine som geld gaat. Een DDoS aanval kan veel meer schade aanrichten en hackers kunnen hier dan ook veel geld voor krijgen. 

Wat gaat InterCOP doen?

InterCOP gaat zich onder andere bezighouden met het voorkomen van cybercrime. Het gevaar bij cybercrime is namelijk dat jongeren die nieuw zijn in deze wereld bijna nooit de kans krijgen om tegengehouden te worden. Het is erg lastig om iets met kleine en onschuldige streken, zoals het hacken van iemands mail, te doen. Vaak kunnen jonge overtreders dan ook van alles maken zonder dat ze de consequenties ervan inzien, totdat het een keer te laat is en ze een grotere misdaad hebben begaan. 

Daarom gaat InterCOP ook samenwerken met twee bekende interventies. De eerste, re_BOOTCMP, is een interventie die investeert in het behouden van IT-talenten. Het zorgt ervoor dat jongeren juist goed gebruik gaan maken van wat ze met een computer kunnen in plaats van dat ze de cybercrime wereld ingaan. De tweede interventie is Hack_Right. Hiermee probeert de politie ‘first offenders’, jongeren die voor het eerst de fout in zijn gegaan, maar wel zijn gepakt, weer op het rechte pad te krijgen en ze hier ook te houden. Dit wordt gedaan naast het strafrechtelijk traject dat wordt doorlopen.

Een cybercrimineel kan veel schade aanrichten. Kortom, het tegenhouden van deze criminelen is van groot belang. Nederland en het Verenigd Koninkrijk waren altijd al voorlopers in de strijd tegen cybercrime, maar nu kunnen ook landen als Brazilië en de Verenigde Staten gaan werken aan een wereld zonder cybercrime. Door jongeren te stimuleren op het rechte pad te blijven, profielen te schetsen om overtreders eerder tegen te werken en kennis uit te wisselen, zal InterCOP een belangrijke stap zijn in de strijd tegen cybercrime.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *