Nieuwe naam, zelfde missie: Circulinq gaat Nederland verduurzamen

Uit het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt steun voor klimaatadaptatie onverminderd. 70% van de mensen meent dat de mensheid zo snel mogelijk in actie moet komen om klimaatverandering tegen te gaan. In algemene zin hebben de meesten een idee bij hoe dat moet: minder consumeren en uitstoot van fossiele brandstoffen reduceren. Dat dit niet het hele plaatje kan zijn mag duidelijk zijn. Gelukkig zijn er bedrijven als Circulinq die met praktische oplossingen aan komen zetten.

Maximaal hergebruik van grondstoffen

Het ‘mission statement’ laat zich mooi reflecteren in de naam van het bedrijf. Circulair en verbonden, Circulinq. In 2018 introduceerde het bedrijf, toen nog Plasticroad geheten, het eerste kunststof fietspad ter wereld. Klimaatadaptieve infrastructurele oplossingen zoals deze vormen een belangrijke bijdrage aan de oplossing van de klimaatcrisis. Want hoe zeer we onze consumptie ook weten te reduceren, mensen en goederen zullen vervoerd moeten worden. 

Circulinq zet in op maximaal hergebruik van grondstoffen. De fiets- en voetpaden van het bedrijf worden voor 100% gemaakt van gerecycled kunststofafval. Het levert volgens Circulinq een reductie van 75% in benodigde grondstoffen, 80% aan transport en tot wel 83% aan maximale emissiereductie op ten opzichte van traditionele oplossingen. Maar circulariteit beperkt zich niet tot aanleg. De verwachte levensduur van de elementen waaruit de paden gebouwd worden, bedraagt naar schatting 50 jaar. Bij vervanging kan het geheel ontmanteld en gerecycled worden. De geproduceerde wegdelen vergen dus niet alleen zelf geen nieuwe grondstoffen, maar worden bij vervanging ook niet gereduceerd tot afval.

Water, in de toekomst enkel te veel of te weinig

Wanneer er geen wateroverlast is, wordt water steeds schaarser. Grasmatten zijn in de zomer steeds vaker geel, waterschappen moeten schipperen en rivieren staan droog. In Italië ontstaan nu al zorgen over het zakkende waterpeil in de Po Vallei. Dat terwijl in 2021 zich een heuse watersnood voltrok in Limburg. Toch ligt de nadruk vooral op de tekorten, want als er niet snel actie wordt ondernomen, dreigen er in 2030 al tekorten aan drinkwater.

Overtollig water dat veelal valt in het voorjaar vasthouden moet dus steeds meer normaal worden. Ook hierbij dragen de CCL-elementen van Circulinq hun steentje bij. Deze zijn namelijk voorzien van (tijdelijke) waterbergingssystemen die tot wel 300 liter per vierkante kilometer kunnen opslaan. Of het nu stort, of het grondwater kort onder het maaiveld staat, de weg elementen doen hun werk. Ze kunnen tot wel 100 mm neerslag per uur verwerken en tolereren grondwaterstanden van 40 cm tot onder het maaiveld. 

De CCL300-elementen zijn voorzien van een dubbele waterfilter en het gesloten systeem kan geleidelijk water afstaan aan de omgeving. Op deze manier kan verdroging en inklinking van de lokale bodem worden tegengegaan. Het filtersysteem zorgt ervoor dat het bodemleven en de biodiversiteit niet in het gedrang komen. 

Geen toekomstmuziek

De wegdelen van Circulinq worden op veel plaatsen ook daadwerkelijk gebruikt. In Antwerpen en in Gouda zijn fietspaden van het bedrijf aangelegd en op Schiphol staan nu 8 duurzame parkeervakken gereed. Het klinkt niet als een aardverschuiving, maar slechts 8 parkeervakken hebben tezamen een totale capaciteit van 43.200 liter. Het water kan Schiphol goed gebruiken. De luchthaven moet namelijk voldoen aan de eisen die het waterschap oplegt. Schiphol kan alleen niet zomaar terrein opofferen om het waterpeil te beheersen, bijvoorbeeld door de aanleg van open waterpartijen. Dat terwijl iedere verharding op het terrein het risico op wateroverlast vergroot. 

De parkeervakken van Circulinq bieden hier een ideale oplossing. Er wordt geen terrein opgeofferd, maar het waterbeheer wordt toch veilig gesteld. Bijkomend voordeel, het hard plastic afval dat de luchthaven produceert, wordt gebruikt voor de productie van de CL- en CCL-elementen.

Geen enkel product of idee vormt een ultieme oplossing voor het klimaatprobleem. Toch zijn er maar weinig producten die twee vliegen in één klap slaan. Met de circulaire aard van de weg delen en de verlichting van het aanstaande watertekort die ze bieden, wordt wel een flinke slag geslagen. Wie weet fietsen, lopen en parkeren we straks allemaal op producten van Circulinq.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *