Microsoft vraagt regering VS om AI te reguleren

Varkens kunnen vliegen, politieke verdeeldheid is nog nooit zo laag geweest en Amerikaanse bedrijven smeken bij de regering om meer reguleringen!

Microsoft mengt zich in het debat over het reguleren van AI technologie

Zou je me een jaar geleden de vraag hebben gesteld welke van de bovenstaande drie “nieuwsberichten” waarheid zou worden, was ik zeker niet gegaan voor die laatste. Bedrijven in het algemeen, maar Amerikaanse bedrijven in het specifiek, hebben een lange bloederige traditie van het onderdrukken van reguleringen. Of het nu gaat over veiligheidseisen, emissiebeperkingen of vakbonden. Alles wat de winsten drukt moet de deur uit.

Het is het zoveelste geval waarin zogenoemde kunstmatige intelligentie de uitzondering op de regel blijkt te zijn. Normaal gesproken schreeuwt het Amerikaanse bedrijfsleven moord en brand om elke vorm van regulering. Maar nu schuift Microsoft aan in een lange rij van bedrijven die de Amerikaanse overheid vraagt om vaart te maken met het opstellen van regulering voor “AI”.

Microsoft president Brad Smith voert het woord

In een speech in Washington, die werd bijgewoond door meerdere congresleden, riep Smith de regering Biden op de ontwikkelingen omtrent zogenoemde kunstmatige intelligentie aan banden te leggen. Hij voegde zijn stem bij het steeds luidere geluid dat roept om het oprichten van een speciaal overheidsdepartement dat zich exclusief bezig moet gaan houden met “AI”. Wel moet gezegd worden dat de bedrijven vooral de nadruk leggen op het reguleren van gebruik van “AI” door de overheid.

Maar ze steken de hand ook in eigen borst. Kennelijk zijn mannen als Smith niet in staat om hun eigen bedrijven te controleren. Dat, of ze hebben grotere vrees voor mogelijke achterstand in de “AI” race dan voor de gevolgen van die race.

Een plan in vijf punten

Smith kwam met een plan bestaande uit vijf punten, waarmee volgens hem alle belangen gewaarborgd zijn. Namelijk het beperken van de risico’s, het bewaren van een liberale markt en voor blijven lopen op aartsrivaal China. De bewoording doet vermoeden dat het meer een poging betreft de huidige tendens richting regulatie te beïnvloeden dan een oprechte wens een mogelijk gevaarlijke technologie te beteugelen.

In de speech van ongeveer een uur spendeerde Smith evenveel tijd aan het promoten van Microsoft tech als het oproepen tot regulatie. Maar een plan is het! Hier volgen Smiths vijf punten:

  1. Het implementeren van een veiligheidsraamwerk aangestuurd door de regering. Veiligheidseisen, licenties, dat soort zaken. In samenspraak met bedrijven moet de overheid de details uitschrijven en vervolgens het naleven ervan waarborgen.
  2. Een veiligheidsrem voor AI-systemen. Gezien de vele stemmen die zeggen dat ontwikkelingen op het gebied van “AI” te snel gaan en te veel risico’s met zich meebrengen moet er een manier zijn om zonder “AI” te blijven werken. Stel je voor een waterzuiveringsysteem waar vele duizenden mensen van afhankelijk zijn voor drinkwater draait volledig op “AI”. Volgens Smith is het van essentieel belang dat het “AI” systeem altijd uitgeschakeld kan worden. De handelingen worden vervolgens overgenomen door mensen. Alles zonder dat het functioneren van het systeem in het geding komt.
  3. Wetgeving gebaseerd op de basale technologie achter AI. Dit deel van het voorstel zit nog voller met buzzwords en jargon dan de voorgaande. In essentie komt het neer op het volgende. Wetgeving zal rekening moeten houden met de manier waarop “AI” in andere systemen integreert. Het gaat dan voornamelijk over aansprakelijkheid. Wanneer een systeem met een “AI” component schade veroorzaakt moet duidelijk kunnen zijn op wie die schade verhaald moet worden. De ontwikkelaar van de “AI”, het bedrijf achter de applicatie van het mode, of de beheerder van het specifieke systeem.
  4. Transparantie en toegang voor academici en nonprofits. Kortweg, bedrijven moeten de technologie niet angstvallig achter gesloten deuren bewaken. Hoe de systemen functioneren moet men kunnen uitleggen (daar gaat het helaas al vaak mis). Ook moeten wetenschappers en nonprofits volledige toegang kunnen krijgen tot “AI” systemen voor onderzoek en dergelijke.
  5. Nieuwe banden aanhalen tussen publieke en private instanties om AI in te zetten voor het verhelpen van de problemen die “AI” zal veroorzaken binnen de samenleving. Werkloosheid door het vervangen van banen door “AI” modellen, desinformatie en dergelijke zaken zullen in de toekomst voor grote problemen zorgen als we niet nu met een plan komen. De gevolgen van “AI” moeten nauwlettend in de gaten gehouden worden en in samenwerking tussen de private en publieke sectoren worden aangepakt.

Te belangrijk om niet te reguleren

Wat er met het plan van Smith zal gebeuren is nog maar de vraag. Overheden zijn massaal bezig om de nieuwe ontwikkelingen te doorgronden en waar nodig te reguleren. Dat nieuwe wetten en regelgeving zullen komen staat vast. Het lijkt erop dat de recente acties van CEO’s en bedrijfspresidenten vooral een poging zijn om grip te krijgen. Smith vroeg bijvoorbeeld ook aan Biden om een zogenoemd ‘executive order’ te tekenen dat er voor moet zorgen dat overheidsinstanties rigoureuze risicomanagement loslaten op de mogelijke “AI” systemen die ze in willen zetten.

“AI is te belangrijk om niet te reguleren en te belangrijk om niet goed te reguleren.” Mooie woorden van Google president van wereldwijde zaken. Hij heeft zeker gelijk. Maar wellicht dat een technologie die zulke reacties oproept in de eerste plaats niet in handen moet zijn van entiteiten die enkel op monetair gewin uit zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *