Wat is PRINCE2 project management? | Alle voordelen en de beste tools

Projectbeheer is een proces dat erop gericht is de beste methode te vinden om het werk in elke fase te beheren en te controleren en deze toe te passen. Er is altijd meer dan één manier om een project- of product missie te voltooien. Een van de verschillende methodologieën om mee te werken is de PRINCE2 project management methode. Een krachtige projectmanagement methode, die in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot de algemeen gebruikte standaard binnen de discipline projectmanagement. In dit artikel nemen de de PRINCE2 project management methode onder de loep, we kijken naar de definitie, essentie, de fasen en handige online tools die gebruikt worden bij PRINCE2 project management.

De manier waarop werk aangepakt wordt kan rigide worden benaderd, als een strakke regel waar niet van afgewijkt mag worden, of meer individueel aanpasbaar, waarbij een mix van twee of meer strategieën gebruikt kan worden om in te spelen op de unieke aspecten van een project. Maar je kunt geen methodologie gebruiken die je niet kent, en daarom zijn goede projectmanagers nooit tevreden met de status quo en altijd op zoek naar nieuwe methodes en planningsstrategieën.

Powered By:

Powered by SaasCity

Haal het meeste uit je software, Via SaasCity worden zakelijke gebruikers en SaaS-aanbieders geïnformeerd, geadviseerd en verbonden met elkaar.

Ga naar SaasCity

Wat is PRINCE2 projectmanagement?

PRINCE2, of voluit “PRojects In Controlled Environments”, is een populaire projectmanagement methodologie die in meer dan 150 landen wordt gebruikt. Het is een procesmatige aanpak die zich richt op organisatie en controle gedurende het hele project, van begin tot eind. Dit betekent dat elk project begint met een intensief projectplan, elke fase van het project duidelijk gestructureerd is en alle losse eindjes worden vastgemaakt nadat het project is voltooid. 

De belangrijkste kenmerken van PRINCE2 zijn gericht op business justification of, in goed Nederlands, zakelijke rechtvaardiging. Dit houdt het nauwkeurig definiëren van de structuur van een organisatie in. Zowel voor het projectmanagementteam als in het gebruik van een product gebaseerde benadering. De nadruk ligt op het flexibel indelen van het project in beheersbare en controleerbare fasen. De PRINCE2 projectmanagement methode biedt uitstekende controle over projectmiddelen en blinkt uit in het effectiever beheren van bedrijfs- en projectrisico’s.

Maar wat betekent PRINCE2 Project Management in de praktijk? Blijf lezen voor details over de onderliggende basisbeginselen en het 7-stappenproces van deze populaire projectmanagementaanpak

De PRINCE2-methode

De PRINCE2-methode wordt gebruikt om de basisvragen van projectmanagement te beantwoorden en te structureren, zoals:

• Wat probeer je te doen?
• Wanneer ga je ermee beginnen?
• Wat heb je nodig om het uit te voeren?
• Heb je hulp nodig?
• Hoelang zal het duren?
• Hoeveel kost het?

Door het project in logische stappen te organiseren, vereist PRINCE2 project management een framework via een georganiseerd en gecontroleerd plan voordat het project begint. De organisatie hiervan blijft gehandhaafd tijdens de middelste fasen van het project en tijdens de afronding hiervan, waarbij alle losse eindjes aan elkaar worden geknoopt.

De uiteindelijke controle wordt bereikt door een reeks van processen. Deze processen omvatten alle activiteiten waaruit het project bestaat, van begin tot eind

De rolverdeling binnen PRINCE2

Rollen in de PRINCE2-methode zijn duidelijk gedefinieerd. De projectmanager is degene die verantwoordelijk is voor de organisatie en controle heeft over het project en zijn processen. Hij/zij selecteren het team dat het project zal uitvoeren en houd toezicht op het werk om ervoor te zorgen dat het correct en optijd wordt gedaan door het plan te volgen.

Dan is er natuurlijk ook nog de klant, gebruiker of leverancier die bij het project betrokken is. Dit is de persoon of organisatie die voor het project betaalt. Ze zullen het product van het project gebruiken of op de een of andere manier profiteren van het eindresultaat. De klant is meestal de eindgebruiker, terwijl de leverancier de partij is die expertise aanbiedt om het project te goed te voltooien. Zij hebben, net als het projectteam, behoefte aan organisatie om ervoor te zorgen dat het project aan de eisen voldoet.

Tenslotte is er een projectboard dat bestaat uit de klant en leidinggevenden, bv. een persoon die de gebruikerskant vertegenwoordigt en een andere die de leveranciers of specialisten vertegenwoordigt die bij het project zijn betrokken. De PRINCE2 projectmanager rapporteert regelmatig aan de stuurgroep en informeert hen over de voortgang en eventuele problemen. De stuurgroep beslist op zijn beurt hoe het project verloopt of lost problemen op.

Opdelen in fasen

Het werk binnen het PRINCE2 project wordt in fasen onderverdeeld. Grote projecten worden opgesplitst in verschillende  fasen, met tussendoor tijd om de nieuwe informatie te verwerken of processen te herzien om ervoor te zorgen dat het project nog steeds op schema ligt en de doelen bereikt worden. 

Projectborden vormen de basis voor essentiële dingen zoals deadlines, kosten, risico’s en reach, en delegeren vervolgens de dagelijkse management verantwoordelijkheden aan een projectmanager.

Teams gebruiken een kwaliteitsregister om de deliverables te toetsen aan de vereisten.

De PRINCE2 project management methode moet worden aangepast aan de specifieke kenmerken van elk project, waarbij de hoeveelheid overzicht en planning moet worden afgestemd op de omvang, het aantal personen in project, enzovoorts.

Powered by SaasCity

Haal het meeste uit je software, Via SaasCity worden zakelijke gebruikers en SaaS-aanbieders geïnformeerd, geadviseerd en verbonden met elkaar.

Ga naar SaasCity

De 7 fasen van PRINCE2-projectbeheer

1. Starting-up

In de eerste fase wordt het project voorbereid. Dit gebeurt nog voordat het project werkelijk van start gaat. In deze fase krijgt het idee of de vraag vorm. Er wordt een projectmanager en een opdrachtgever benoemd. In deze fase ga je ook op zoek naar ervaringen met dergelijke projecten. Hier vanuit wordt de Project brief opgesteld. Dit vormt de basis van het project en geeft de stuurgroep inzicht in het nut van het project voor zowel de team als voor de organisatie

3. Sturen

Nu is de stuurgroep aan zet. Zij verlenen autorisatie van het project en de processen. Dit proces start na de opstart van het project en duurt tot het einde van het project. De stuurgroep controleert of het project binnen de afgesproken toleranties blijft. Uiteindelijk besluit de stuurgroep ook over de afsluiting van het project.

• De stuurgroep stelt tolerantiegrenzen vast

• De stuurgroep verleent advies

• De stuurgroep geeft richtlijnen aan

5. Managen van productoplevering

De projectmanager delegeert taken, hij kan bijvoorbeeld teammanagers aanwijzen. De teammanagers accepteren een takenpakket. Het team voert deze uit en leveren het resultaat weer op aan de projectmanager.

7. Afsluiten

De laatste fase is de afsluiting van het project. Dit proces bestaat uit een gestructureerde oplevering van het projecteinde, de acceptatie van het projectresultaat van de opdrachtgever en de overdracht van de organisatie. Tijdens dit proces maakt de projectmanager een eindrapport voor de stuurgroep. Hierin neemt hij ook de leerpunten mee.

2. Het initiëren van het project

Je gaat een projectinitiatiedocument (PID) samenstellen op basis van het projectvoorstel. Dit kun je eigenlijk zien als een overeenkomst tussen de projectmanager en de stuurgroep. Er komen een aantal onderwerpen aanbod:


• Business case
• Eind-producten
• Kwaliteitseisen
• Werkwijze

4. Beheersen

De dagelijkse taak van de projectmanager is het beheersen van het project. Binnen het PID is vastgelegd door welke fase het project loopt. Het is aan de projectmanager om te controleren of de fase binnen de toleranties blijft voor tijd, geld, risico’s, kwaliteit en scope. Wanneer deze in gevaar komen neemt de projectmanager maatregelen. De stuurgroep beslist of een projectfase wordt opgestart en afgesloten en communiceert hierover naar de projectmanager.

6. Managen fase-overgang

De stuurgroep wordt door de Projectmanager voorzien van voldoende informatie om het succes van de huidige fase te kunnen reviewen, en ook om het volgende faseplan te kunnen goedkeuren. Dit proces moet aan het einde of tegen het einde van iedere managementfase worden uitgevoerd

PRINCE2 Agile projectmanagement

PRINCE2 project management is een flexibele en aanpasbare methode om mee te werken. Zo kun je het beschikbare raamwerk van PRINCE2 projectmanagement gebruiken, maar de flexibiliteit en de schaalbaarheid verruimen. Agile werkmethodes winnen steeds meer terrein in het bedrijfsleven. Inmiddels maken al meer dan 70% alle organisaties gebruik van een Agile aanpak.

Eigenlijk zijn de overeenkomsten tussen Agile en PRINCE2 groter dan de verschillen. Beide projecten gaan uit van verschillende projectfasen. Je begint met goed nadenken voordat je in de startfase en blijft gedurende project goed afstemmen met klanten en belanghebbende, in de eindfase evalueer je. Agile staat bekend als een iteratieve methode, maar ook binnen PRINCE2 is dit karakter afgelopen jaren sterk gaan groeien. 

bedrijfssoftware

Voor organisaties die al met PRINCE2 werken, maar daarnaast Agile willen gaan werken in de projecten, kan PRINCE2 Agile worden toegepast. Dit is eigenlijk de Agile versie van PRINCE2. De methode groeit voornamelijk onder IT, Research en Marketing bedrijven in populariteit. Met PRINCE2 Agile hanteer je eigenlijk dezelfde fasen als normaal. Het grote verschil zit hem vooral in de toleranties. Daar waar PRINCE2 uitgaat van de opgestelde toleranties, stelt Agile project management vooraf dat aan keuzes zoals kosten en doorlooptijd niet gesleuteld mag worden. Ook ga je er binnen Agile vanuit dat de functionaliteit moet variëren, en niet alle features even belangrijk zijn. Binnen PRINCE2 Agile wordt net zoals bij andere Agile methode de mensen en hun onderlinge interactie boven de processen en hulpmiddelen gesteld

Powered by SaasCity

Haal het meeste uit je software, Via SaasCity worden zakelijke gebruikers en SaaS-aanbieders geïnformeerd, geadviseerd en verbonden met elkaar.

Ga naar SaasCity

Onze top partners

Monday is gemaakt om projectmanagement makkelijker te maken. Bespaar tijd met verschillende automatiseringen, integreer verschillende zakelijke tools en prioriteer gemakkelijk de belangrijkste taken.

Pros:
 • Optimaliseer je workflows
 • Blijf up-to-date met verschillende projecten
 • Alle processen op één plek
 • Regel gemakkelijk je urenregistratie en planning
Cijfer:
5.0
Bekijk Nu

AFAS Software is een Nederlands familiebedrijf. We ontwikkelen innovatieve softwareproducten voor de zakelijke markt en nemen daarbij graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.


Cijfer:
4.0
Pros:
 • Al je bedrijfsprocessen in één systeem
 • Hou overzicht over verschillende projecten
 • Optimaliseer workflows
 • Automatiseer je boekhouding
 • Verbeter klantrelaties
Bekijk Nu Bekijk Review

Gripp is hét alles-in-één pakket wat het overzicht weer terugbrengt in jouw organisatie. Of het nu gaat om die perfecte offertes met een druk op de knop, het overzicht van wie wat aan het doen is, of het strakke debiteurenbeheer: het kan allemaal met Gripp.

Cijfer:
4.0
Pros:
 • Meer dan 1500 tevreden klanten
 • Jarenlange ervaring
 • Korting vanaf 4 gebruikers
 • Datagedreven ondernemen
Bekijk Nu

Wij helpen je graag op weg

Conclusie: het aanbod in bedrijfssoftware is groot. Dit lijkt heel praktisch, maar in de praktijk blijkt dit voordeel ook meteen een nadeel. Veel bedrijven ervaren het grote aanbod juist als struikelblok voor het maken van een overwogen keuze voor bedrijfssoftware. Wij helpen je daarom om deze keuze wat eenvoudiger te maken. Zo kun je oriënteren, pakketten vergelijken en reviews lezen, waarmee je de beste keuze kunt maken.

Wij zijn als website aan geen enkele aanbieder verbonden. We streven er dan ook naar om je van de meest objectieve informatie te voorzien zonder je te willen beïnvloeden bij je keuze, maar wel om je te helpen bij het maken van deze beslissing. Ben je op zoek naar specifieke informatie, heb je aanvullingen op deze informatie of heb je andere suggesties? 

Het laatste nieuws over software op apparata

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *