Alles over team management

In wat voor organisatie je ook werkt, groot of klein, samenwerken is voor elke organisatie van belang om succes te behalen.  In dit artikel geven je meer inzicht in team management, hoe je een team onderhoudd, het ontwikkelen van je team en waarom teamontwikkeling belangrijk is.

Volgens de bekende auteur Yuval Noah Harari, van de bestseller Sapiens, is het vermogen om in grote aantallen samen te kunnen werken de hoofdreden voor het succes van de menselijke soort. Toch is een goede samenwerking binnen teams niet altijd vanzelfsprekend. Samenwerking gaat vaak gepaard met uitdagingen, conflict en soms zelfs irritaties, demotivatie of frustraties. Hoe geef je een goede samenwerking vorm? De sleutel tot succes ligt vaak bij goed team management, het toepassen van de juiste methodes en teamontwikkeling.

Powered By:

Wat is team management?

Team management kan de samenwerking tussen teamleden verbeteren. Het effect van goed team management is dat de iedereen in de samenwerkende partij meer zal bereiken dan dat hij of zij afzonderlijk zou doen. Ofwel: teamwork makes the dreamwork. Door kwaliteiten samen te bundelen kan iedereen in het team zichzelf ontwikkelen en bereik je sneller succes. Binnen de discipline team management ga je uit van de diverse talenten, kwaliteiten en persoonlijkheden binnen een team en verbind je deze, om elkaar te versterken. Alleen zo bouw je een sterk team op.

De essentie van ieder team is het nastreven van een gezamenlijk doel door middel van samenwerking. De teamleden zijn afhankelijk van elkaar om dat doel te bereiken. Daarvoor moet het team gaan functioneren als een team, en niet als een groep medewerkers. Want niet iedere groep medewerkers vormt automatisch een team. Daar zijn een paar vereiste voor nodig. Deze vereiste hebben we hieronder opgesomd: 

Powered by SaasCity

Haal het meeste uit je software, Via SaasCity worden zakelijke gebruikers en SaaS-aanbieders geïnformeerd, geadviseerd en verbonden met elkaar.

Ga naar SaasCity

Wat bevat een goed team?

Een gemeenschappelijk doel

Allereerst heeft een team een doel nodig. Dit klinkt misschien wat voor de hand liggend. Maar toch is het de moeite waard om dit even te benoemen. Zonder een duidelijk doel kan het team namelijk niet resultaatgericht werken. Wanneer teamleden niet goed weten waar ze aan toe zijn, kan dit leiden tot demotivatie en irritatie. Zeer schadelijk voor de productiviteit dus! In een team is het van belang dat iedereen op één lijn zit. Een goede doelstelling helpt daarbij. Bovendien kunnen zo de taken goed worden verdeeld en kunnen alle teamleden en duidelijke positie innemen. 

Een goede taakverdeling

Dat brengt ons bij punt twee: een goede taakverdeling. Met een duidelijke taak- en rolverdeling wordt inzichtelijk wie voor wat verantwoordelijk is. Zo voorkom je dat taken niet of slecht uitgevoerd worden, maar ook misverstanden of miscommunicaties. Het is erg handig om dit ook digitaal vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan online project management tools.

WIJ-gevoel

Je bent vast wel bekend met de uitspraak: “there is no I in team”. En zo is het maar net. In een goed team is er dus een wij-gevoel en geen ik-gevoel. Dit betekent dat er een gevoel van gezamenlijkheid heerst binnen het team. Het gemeenschappelijk doel en het teambelang staan voorop. Voor ieder teamlid moet dit belangrijker worden dan zijn of haar eigen belang. Dit uit zich een groot gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Iedereen focust zich op de teamprestatie. En overwinningen worden samen gevierd.

Reflectie vermogen

Waar we het vaak zien mislopen binnen teams is door een gebrek aan reflectie. Reflectie is één van de onderdelen van het proces van ontwikkeling en daarom essentieel voor een goede samenwerking. Een goed voorbeeld is het onderzoek van het het Indiase IT-bedrijf Wipro. Binnen dit onderzoek werkten twee groepen medewerkers hetzelfde aantal uren aan een project.  Er was één wezenlijk verschil: testgroep één werkte elke dag een kwartier minder. Dit kwartier werd besteed aan reflectie. Wat hadden ze die dag geleerd? Waar liepen ze tegenaan? Dit bespraken ze terwijl test groep twee gewoon doorwerkte. En het resultaat? De eerste testgroep behaalde een 20 procent beter eindresultaat dan de groep die niet reflecteert. 

Inzicht in elkaars kwaliteiten

Voor een goede samenwerking moet het helder zijn welke kwaliteiten ieder heeft. Niet alleen komt dit van toe pas bij het verdelen van de rollen, maar door kwaliteiten inzichtelijk leer je ook hoe je de kwaliteiten van teamgenoten kan gaan benutten gedurende het project.

Een goede tip is om voorafgaand van de samenwerking een skills matrix op te zetten. Hier maak je alle competenties, vaardigheden en kwalificaties van de teamleden inzichtelijk in één overzichtelijk format. Dit draagt bij aan een goede samenwerking, omdat het team herinnerd wordt aan zijn eigen de kwaliteiten, maar ook die van andere. Ook wordt zo de diversiteit van het team in kaart gebracht én geef je de teamleden de mogelijkheid om elkaar nog beter te leren kennen.

Goede communicatie

Goede communicatie binnen het team is essentieel. Dit betekent onder andere dat de informatiestromen goed worden georganiseerd. Er zijn goede onderlinge afspraken over de taken, doelen, werkwijze en voortgang van het project. En iedereen weet wat er speelt en wat er van hem of haar wordt verwacht.

Maar de discipline communicatie reikt verder dan dat. Behalve dat je ervoor zorgt dat alle informatie inzichtelijk en helder wordt gemaakt binnen het team, wil je ook een open ruimte creëren binnen het team. Hiermee bedoelen we dat ieder teamlid zichzelf op zijn of haar gemak voelt in het team. Dit bevordert de samenwerking omdat iedereen dan inbreng en initiatief durft te vertonen. Ook worden knelpunten dan eerder aangeven, durven teamleden eerder om hulp te vragen en onderling durft men elkaar gemakkelijk aan te spreken. 

Effectief leiderschap

Hoe een team ook is samengesteld, er zal altijd behoefte zijn aan een leider. Dit uit zich bijvoorbeeld in een teamleider of in een scrum master. Beide dragen eigenlijk dezelfde verantwoordelijkheden. Ze helpen het team om goed te functioneren, ze faciliteren de communicatie en scheppen duidelijkheid over de algemene richting en koers van het project. Dit vraagt om goede organisatie skills, integriteit en een aanpassend vermogen. 

Powered by SaasCity

Haal het meeste uit je software, Via SaasCity worden zakelijke gebruikers en SaaS-aanbieders geïnformeerd, geadviseerd en verbonden met elkaar.

Ga naar SaasCity

Team management in de praktijk

Hoewel deze eigenschappen goed van pas komen, draait het in de praktijk ook veel om ervaring en het kunnen toepassen van de juiste methodes. Een goede teamleider weet welke werkmethodes en strategieën het meest geschikt zijn en past deze op de juiste wijze toe. Bijvoorbeeld via de Agile methode, een zelfsturend team of klassiek teammanagement.

Agile teams

Veel teamleiders kiezen voor de Agile-methode. Volgens het Project Management Institute maakt meer dan 70% alle organisaties gebruik van een Agile aanpak. De term Agile klinkt je hoogstwaarschijnlijk dan ook bekend in de oren. Maar wat is het nou eigenlijk en hoe kun je dit toepassen binnen team management? Bij Agile werken draait alles om het creëren van de juiste mindset binnen het team. Een Agile mindset gaat uit van vier belangrijke waarden:

• Mensen en hun onderlinge interactie zijn belangrijker dan processen en hulpmiddelen. 

• Werkende software is belangrijker dan allesomvattende documentatie.

• Samenwerking met de klant is belangrijker dan contractonderhandelingen.

• Inspelen op veranderingen is belangrijker dan het volgen van een plan.

Deze aanpak zorgt voor meer wendbaarheid en flexibiliteit binnen een organisatie. Hierdoor kan het team sneller reageren op grote veranderingen, denk aan meer concurrentie of een verzadigde markt. Dit met alle grote gevolgen van dien. De wetenschap toont namelijk aan: de Agile methode werkt écht. Zo groeien Agile organisaties 37% sneller en maken ze 30% meer winst dan traditionele organisaties. Bovendien tonen diverse studies aan dat medewerkers gelukkiger zijn wanneer er op een Agile manier wordt gewerkt.

Klassiek teammanagement

Sommige professionals menen dat klassiek team management zijn einde nabij is. De trends rondom Agile werken en zelfsturende teams lijken de overhand te nemen binnen het bedrijfsleven. Toch werken nog zeker 30% van de organisaties op een traditionele wijze. Binnen het klassieke team management, ook wel centraal leiderschap genoemd, is de rol van de teamleider erg prominent.

De teamleider geeft leiding aan de operationele eenheid, ofwel: het team van uitvoerende professionals.

De teamleden verrichten vakkundig werk, met een duidelijke rol en taakverdeling.

De teamleider zorgt er voor dat alle teamleden ongehinderd hun werk kunnen uitvoeren. Hij of zij ondersteunt de teamleden, zorgt voor een duidelijke informatie flow, input en planning, begeleid het project, hanteert de strategie en bewaakt de planning. Bij klassiek teamleiderschap draagt de teamleider dus nét iets meer verantwoordelijkheid en wordt er uitgegaan van een hiërarchische samenwerking. Het team wordt top-down gestuurd.  Dit betekent dat de teamleden afhankelijk zijn van de beslissingen van de teamleider. 

Zelfsturende teams

Naast de Agile methode, creëerde ook het concept ‘zelfsturende teams’ meer draagvlak binnen het bedrijfsleven. Het invoeren van zelfsturende teams staat hoog op vele managementagenda’s. Toch lijkt er in de laatste jaren veel verwarring te zijn ontstaan over het begrip zelfsturend team. Zo denkt men vaak dat zelfsturende teams geen leider of manager meer nodig hebben. Dat is niet waar. Het tegendeel bewijst juist, dat om zelfsturend te worden elk team een aantal essentiële vaardigheden moet leren, niet als individu, maar als team. Dat gaat niet vanzelf, dat vraagt om serieuze begeleiding.

Bovendien hebben de teamleden ook individuele aandacht nodig en een centraal punt waar zij terecht kunnen. Bijvoorbeeld bij terugvallen of tegenslagen binnen het team. Beide zijn vrijwel onvermijdelijk tijdens de samenwerking. Er kunnen nieuwe mensen bij komen, of er gaan mensen weg. Hiervoor dient er en leider te zijn om in te grijpen en het project weer in goede banen te leiden. Maar wat maakt een team dan een zelfsturend team? Bij zelfsturende teams ga je uit van datagedreven medewerkers. Met als doel om sneller nieuwe ontwikkelingen te omarmen. Zo creëer je een wendbare organisatie, waarin je snel kunt inspelen op verandering en ontwikkeling.

Binnen het concept zelfsturende teams, gaat men er vanuit dat een organisatie alleen wendbaar wordt wanneer medewerkers beslissingen, ideeën en oplossingen direct gaan leren  oppakken. Je werkt met kleine, multidisciplinaire teams. De zelfsturende teams moeten snel over relevante inzichten en informatie kunnen beschikken. Zij hebben ondersteuning nodig nieuwe technologische mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld Big Data. Wanneer zelfsturende teams worden toegepast binnen organisaties kan dat leiden tot meer creativiteit, zelfwerkzaamheid, empowerment en hogere werktevredenheid.

Het team ontwikkelen

Of je nou kiest voor agile, zelfsturend of klassiek team management. In elk team werk je met diverse talenten, kwaliteiten en persoonlijkheden die met elkaar worden verbonden. Binnen een goed functionerend team, gaan deze kwaliteiten elkaar versterken. Als teamleider kun je dat wel stimuleren, maar niet afdwingen. Om dat de leren stimuleren moet je er zorgvuldig omgaan met de talenten, kwaliteiten en persoonlijkheden binnen je team. Je wil deze gaan ontwikkelen. Dit wordt teamontwikkeling genoemd. Vaak denkt men dat teamontwikkelings alleen toegepast wordt als een team niet optimaal functioneert. Maar niks is minder waar. In feite zien we namelijk dan teamontwikkeling voor ieder team een groot verschil kan maken. Bovendien kan het worden toegepast in beginnende teams, nog niet gevormde teams, zelfsturende teams en agile teams. 

bedrijfssoftware

Wat is teamontwikkeling?

Bij teamontwikkeling probeer je meer succes uit je team te halen.  Dit kan de teamleider zelf oppakken. Maar je kan ook gebruik maken van externe coaches, trainers of adviseurs.  Deze gaan samen met het team leren en ontwikkelen. Het uitgangspunt van de teamontwikkeling is om beter samen te gaan werken. Een paar dingen waarop getraind kunnen worden zijn dan bijvoorbeeld het leren geven van constructieve feedback, elkaar leren aanspreken op gedrag, maar ook bijvoorbeeld prestatieverbetering komt vaak aan bod. Eigenlijk valt teamontwikkeling te verdelen over vier terugkerende onderwerpen die binnen de training aan bod komen. Dit zijn: 

• Focus. Je gaat kijken waar de focus van het team ligt. Een goede eerste stap om mee te beginnen is kijken of de algemene missie, visie en het doel duidelijk voor het team. Of hebben teamleden misschien verschillende interpretaties op deze begrippen? Dit kan een grote invloed hebben op het functioneren van het team. Tijdens de teamontwikkeling zou je ernaar gaan kunnen kijken hoe verschillende teamleden deze belangrijke begrippen uitleggen, en wat betekenen ze vervolgens voor hun dagelijks handelen? Daarnaast kijken we bij focus ook naar prioriteiten en urgentie, wat is nou echt belangrijk, op dit moment? Focust het team meer op de individuele taken, of op het gezamenlijke doel? Waar liggen de prioriteiten van de teamleden? Maar ook, waar doen we het eigenlijk voor en waarom doen we dit?

• Kwaliteiten. Tijdens teamontwikkeling ga je de kwaliteiten binnen het team leren managen. Waar is iedereen goed in? Waar wil iedereen zich in ontwikkelen? Hopen ze bijvoorbeeld iets uit dit project te halen? En wat betekent dit eigenlijk voor de taakverdeling? Je kan er bijvoorbeeld naar gaan kijken of iedereen wel op de juiste plek zit. Voor sommige taken is iemand nodig met bewezen kennis en ervaring, maar het zou ook zo kunnen zijn dat er iemand binnen het team ervaring wil gaan ontwikkelen op een nieuw terrein. 

• Organisatie. Tijdens teamontwikkeling ga je ook kijken naar de organisatie in het algemeen en hoe het project wordt georganiseerd. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de algemene communicatie, structuur, resultaten, verantwoordelijkheden, maar ook de gewoontes en huidige werkwijze. Hoe verloopt de communicatie? Hoe wordt de informatie gestroomlijnd? En vooral: wat kan er beter. Wat we vaak zien is dat organisaties vastgeroest zitten in oude werkgewoontes. Hierdoor gaat de kwaliteit van werk naar beneden. Vaak zitten deze gewoontes diepgeworteld in de cultuur van de organisatie. Tijdens teamontwikkeling ga je ook kijken hoe je deze oude, soms ineffectieve gedragspatronen kan leren herkennen en doorbreken. 

• Continu verbeteren . Ontwikkelen houdt eigenlijk in: ‘anticiperen op de toekomst; jezelf als het ware opnieuw uitvinden’.  Dit is dus een doorlopend proces. De ontwikkeling van je team is nooit klaar! Zorg er dus voor dat de teamleden actief blijven nadenken over hun proces. Maak hier ook afspraken over, en inventariseer op een later moment welke nieuwe leerpunten teamleden hebben ontdekt. Check bewust of er commitment is om eraan te werken.

Waarom teamontwikkeling? 

Teamontwikkeling is dus team management ten top. Je leert evalueren, je gaat aan de slag met de kwaliteiten van je teamleden, neemt de organisatie onder de loep en blijft continu verbeteren. Maar waarom is dit nou zo belangrijk? Eigenlijk is het antwoord simpel: er zijn grote verschillen tussen teams. Dit maakt dat elk team anders functioneert. Er is maar één ding wat alle teams gemeen hebben, dat is dat er goed gecommuniceerd moet worden en dat er een fijne samenwerking gewenst is voor alle partijen.

Juist om deze reden wordt teamontwikkeling toegepast. Dit brengt niet alleen voordelen binnen het team, maar ook voor de organisatie en de resultaten die worden opgeleverd.  Zo zal je zien dat de productiviteit aanzienlijk omhoog kan gaan door teamontwikkeling. De prestaties van het team zijn namelijk afhankelijk van de samenwerking in combinatie met individuele kwaliteiten. Door beide onder de loep te nemen en te ontwikkelen middels trainingen, feedback en events gaat het team steeds beter samenwerken, en zullen ook individuele teamleden zich gaan ontplooien op verschillende gebieden.

Powered by SaasCity

Haal het meeste uit je software, Via SaasCity worden zakelijke gebruikers en SaaS-aanbieders geïnformeerd, geadviseerd en verbonden met elkaar.

Ga naar SaasCity

Onze top partners

Monday is gemaakt om projectmanagement makkelijker te maken. Bespaar tijd met verschillende automatiseringen, integreer verschillende zakelijke tools en prioriteer gemakkelijk de belangrijkste taken.

Pros:
 • Optimaliseer je workflows
 • Blijf up-to-date met verschillende projecten
 • Alle processen op één plek
 • Regel gemakkelijk je urenregistratie en planning
Cijfer:
5.0
Bekijk Nu

AFAS Software is een Nederlands familiebedrijf. We ontwikkelen innovatieve softwareproducten voor de zakelijke markt en nemen daarbij graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.


Cijfer:
4.0
Pros:
 • Al je bedrijfsprocessen in één systeem
 • Hou overzicht over verschillende projecten
 • Optimaliseer workflows
 • Automatiseer je boekhouding
 • Verbeter klantrelaties
Bekijk Nu Bekijk Review

Gripp is hét alles-in-één pakket wat het overzicht weer terugbrengt in jouw organisatie. Of het nu gaat om die perfecte offertes met een druk op de knop, het overzicht van wie wat aan het doen is, of het strakke debiteurenbeheer: het kan allemaal met Gripp.

Cijfer:
4.0
Pros:
 • Meer dan 1500 tevreden klanten
 • Jarenlange ervaring
 • Korting vanaf 4 gebruikers
 • Datagedreven ondernemen
Bekijk Nu

Wij helpen je graag op weg

Conclusie: het aanbod in bedrijfssoftware is groot. Dit lijkt heel praktisch, maar in de praktijk blijkt dit voordeel ook meteen een nadeel. Veel bedrijven ervaren het grote aanbod juist als struikelblok voor het maken van een overwogen keuze voor bedrijfssoftware. Wij helpen je daarom om deze keuze wat eenvoudiger te maken. Zo kun je oriënteren, pakketten vergelijken en reviews lezen, waarmee je de beste keuze kunt maken.

Wij zijn als website aan geen enkele aanbieder verbonden. We streven er dan ook naar om je van de meest objectieve informatie te voorzien zonder je te willen beïnvloeden bij je keuze, maar wel om je te helpen bij het maken van deze beslissing. Ben je op zoek naar specifieke informatie, heb je aanvullingen op deze informatie of heb je andere suggesties? 

Het laatste nieuws over software op apparata

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *