spionage

Gaat Nederland Chinese studenten weg houden van gevoelige tech?

De Nederlandse regering spreekt over het weghouden van Chinese universiteitsstudenten bij belangrijke en gevoelige technologieën. Ondanks dat China niet direct is genoemd, lijkt alles erop te wijzen dat de wetgeving komt door de angst voor Chinese spionnen.  Wat is hiervan de oorzaak? China loopt momenteel nog jaren achter op de wapens van het Westen. Dit…

Lees meer »Gaat Nederland Chinese studenten weg houden van gevoelige tech?

Speciale Commissie: spionagesoftware wordt stelselmatig misbruikt

De speciale commissie heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het gebruik van programma’s, zoals het Israëlische Pegasus. Programma’s als deze stellen de gebruiker in staat om apparaten ongezien binnen te dringen om bijvoorbeeld de daarop opgeslagen data te bekijken. Dat overheden dit soort capaciteit nodig hebben voor bijvoorbeeld terrorisme- en misdaadbestrijding is logisch. Echter…

Lees meer »Speciale Commissie: spionagesoftware wordt stelselmatig misbruikt